Istenben hinni

Istenben hinni „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (Jn. 14:1) Sok mindenért nyugtalankodunk: családtagjainkért, megélhetésünkért, egészségünkért… Nyugtalankodik a szív, de van gyógyszer! Az Áldott Orvos az élet vizét kínálja: „higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” Mit jelent a hit? „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid. 11:1) Jézus több alkalommal arra mutat rá, hogy a hit az, ami megtart! Például a kapernumi százados (Mt.8), a vérfolyásos asszony (Mt.9, Mk.5), a vak Bartimeus (Mk.10), a tíz leprás (Lk.17) történetében egyaránt. Hinni. Ez azt jelenti, hogy Istenre bízzuk életünket,...