Féltő szeretet

Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17)           A tanítványoknak akkor gondoltak vissza erre a kijelentésre, miszerint „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem”, amikor Jézus a templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”           Ekkor jutott eszébe tanítványainak, hogy...

Jámbor Lajos: Jézus élete, A könyörülő samaritánus

Egy törvénytudónak az jutott eszébe, Hogy Jézushoz menvén, megkisértse, kérdve: – Mester! mondd meg nékem, mit kell cselekednem, Az örök életet, hogy én elnyerhessem?- S monda néki Jézus: – „Mi van a törvényben? És azt miként érted? magyarázd meg nékem!”- És a törvénytudó, ki az Írást érti, Imígyen válaszol nagy hirtelen Néki: – Szeressed Uradat, a te Istenedet, Ki téged’ véd, őriz és gondosan vezet! Szíved, lelked, elméd s minden erő benned Szeresse Őt!… így kell hű fiának lenned! Szeresd, ezt mondja a másik parancsolat, Miként önmagadat, – felebarátodat! – S adott neki Jézus ílyen feleletet: -„Jól mondád: ha élni...