Skót református fohász

Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk, Akimindig előttünk jársz,miként a múltban tetted,úgy ma is.Ezért kegyelmedben bízvaterjesztjük Eléd imánkat.Urunk Istenünk,Hozzád jövünk, Akiéletet kínálsz mindazoknak,akik Téged hívnak segítségül.Most is Hozzád kiáltunk,amikor a vírusveszélymindennél jobban fenyegeti életünket.Kegyelmedben bízvaterjesztjük Eléd imánkat.Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk,mert Te vagy az,Aki beszélsz ma is népeddel.Felkínálod nekünk az élet Igéjét.Vezess minket a Te Igéddelés oldd le szívünkről a félelmet.Kegyelmedben bízvahittel kiáltunk Hozzád.Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk, Akicsupa irgalom és jóság vagy,teremts bennünk vigasztaló,erősítő szókat.A bölcsességés a remény szavait add ajkunkra!Az élet forrásából merített drága Igéket.Kegyelmedben bízvaterjesztjük Eléd kérésünket.Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk,Aki Szent Fiadbanmeghívtál minket arra,hogy szívvel, lélekkel, tettekkelszeressük embertársainkatszemélyválogatás nélkül.Add meg nekünk Lelked által,hogy ezt megtehessük.Kegyelmedben...

62. zsoltár

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés! Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.) Csak pára az...

Szolgálat

„Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor. 15:58) A szolgálat szívből jön! A szolgálat Krisztusra tekint! A bölcs prédikátor tapasztalatai tükrében felteszi a kérdést, van-e haszna a fáradozásnak, ill. mi haszna van a fáradozásoknak?! Megfogalmazza, nem látja fáradozásai értelmét, s annyira el van keseredve, hogy minden tettét hiábavalónak ítél meg. Bár megvallja, nagyszerű dolgokat alkotott: házakat épített, szőlőket ültetett, kerteket és ligeteket létesített, és beültette azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltatott víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Vagyonából telik szolgákra és szolgálókra, marhacsordára, juhnyájra. Gyűjtött ezüstöt és...