Jámbor Lajos: Jézus élete, A Gethsemáné kertben

… A vacsora után, dícséretet zengve, Menének együtt a Gethsemáné-kertbe. A tanítványoknál ez okoz nagy gondot: -„Ez éjjel Énbennem mind megbotránkoztok! Mert meg vagyon írva: A pásztort megverem, És elszélednek a juhok nagy hirtelen! De föltámadandok harmadnap múltára S előttetek mégyek majd Galileába!”- Erőshitű Péter így szól biztos hangon: -Ha mindnyájan is: de én nem botránkozom! S monda Jézus néki: – „Bizony mondom néked, Hogy megcáfolod te mostani beszéded; Mielőtt a kakas ez éjjel szólna: Háromszor tagadsz meg, mint a hűtlen szolga!” Tiltakozik Péter s utána a többi, S lelküket e jóslat égeti és gyötri. Kiérvéna  kertbe, őket leülteté És...

Jézus jeruzsálemi bevonulása

„Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől.” (Lk 19,41-42)           Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Kezdetét veszi a nagyhét. És amíg a nép ünnepel, pálmaágakat és saját felsőruháikat terítették az útra, hozsannával köszöntik az ünnepeltet, Dávid fiát és kívánják, hogy áldott legyen, aki az Úr nevében jön, addig Jézus sír. Jól tudja, hogy a nép, aki most üdvözli, öt nap múlva gyűlölettel tele fogja kiáltani: „Fesztísd meg!”. És Jézus a kereszten is, kínszenvedései között is...