A mennyek országa

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Márk 16,19-20)           A mai napon, áldozócsütörtökön Jézus mennybemenetelének ünnepét üljük. Jézus nem csak meghalt értünk, de legyőzve a halált harmadnapra feltámadt. S miután feltámadt még 40 napig maradt itt a földön, megjelent az asszonyoknak, a tanítványoknak, s tovább bátorította őket. Miután pedig letelt a feltámadás utáni 40 nap, Jézus az Ő tanítványainak szeme láttára felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.          ...

Hűség

A tizenkét tanítvány kérte az egész gyülekezetet: „Válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt.” (ApCsel 6,3-5a) Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10) A tanítványok nem győzik a...