Krisztusért és egyházáért – Református presbiterek útmutatója

Krisztusért és egyházáért Református presbiterek útmutatója Ezen címszó alatt leltem rá egy kis füzetecskére régi könyvek közt kutatva. Sajnos sem az írója, sem a kiadója, de még a kiadási év sincs feltüntetve lapjain. Belelapozva, megragadta figyelmemet a tartalma, melyet elsősorban az először megválasztott presbitertestvéreimnek ajánlok. A tenyérnyi füzet egyszerű, világos mondatokban tárja elénk a presbitériumok, presbiterek és a lelkészek szerepét, melyet nem szabad alábecsülni Krisztus egyházának építésében! A teljesség igénye nélkül, az általam fontosnak tartott részeket kiragadva (nem egy esetben gondolataimmal kibővítve) szeretném e fontos tisztséget megvilágítani, valamint a benne szolgálókat megerősíteni. Krisztus kormányozza és gondozza földi egyházát. Ebből a...

Állami korlátozások

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt isA Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 2-án kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.Ebbe a keretszámba nem tartoznak bele azok a személyek, akiknek hivatalukból kifolyólag kell részt venni ezeken az eseményeken, pl. a keresztelést, temetést végzők, a koporsót vivők, a temetkezési vállalat munkatársai, stb.A hat fős részvétel a benti és a kinti térben végzendő szertartásokra is vonatkozik. A jelenlegi kritikus járványügyi helyzet miatt a Szlovák Közegészségügyi Hivatal sajnos nem engedélyezi a nagyobb számban való csoportosulást. A szertartásokon résztvevőknek...