Állami korlátozások

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is❗❗❗A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 2-án kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.Ebbe a keretszámba nem tartoznak bele azok a személyek, akiknek hivatalukból kifolyólag kell részt venni ezeken az eseményeken, pl. a keresztelést, temetést végzők, a koporsót vivők, a temetkezési vállalat munkatársai, stb.A hat fős részvétel a benti és a kinti térben végzendő szertartásokra is vonatkozik. A jelenlegi kritikus járványügyi helyzet miatt a Szlovák Közegészségügyi Hivatal sajnos nem engedélyezi a nagyobb számban való csoportosulást. A szertartásokon résztvevőknek be kell tartaniuk a hivatal által kiadott higiéniai előírásokat, valamint az egymás közötti két méteres távolságot. Ez utóbbi azonban nem vonatkozik azon személyekre, akiknél ez nem kivitelezhető, pl. a házasságkötőkre, a koporsót vivőkre.A rendelet megszegéséért a rendezvény szervezője a felelős, vagyis a szertartás szervezője /bár a szertartást végzők nem számolandók a meghatározott hat főhöz/.A Regionális Közegészségügyi Hivatalok a járványügyi helyzet rosszabbodása esetén még szigorúbb intézkedéseket is foganatosíthatnak.Amennyiben elkerülhetetlen a hatnál több személy részvétele a szertartásokon /temetésen, esküvőkön, keresztelőkön/, annak feltétele, hogy a kezdete előtt minden résztvevő rendelkezzen negatív RT-PCR vagy antigénteszt eredménnyel, ami nem lehet 12 óránál régebbi. Fontos tudnivaló, hogy ebben az esetben a szertartások kezdésének pontos időpontját és helyszínét a szervezőknek 48 órával annak megkezdése előtt jelentenie kell az illetékes Regionális Közegészségügyi Hivatalnál.

A temetkezésről szóló 131/ 2010-es számú törvény 8. §-a (4) bekezdésének m) pontja értelmében a temetés szervezőjének a temetkezési vállalkozás minősül, aminek kötelezettségei közé tartozik – az eltemettető (általában a hozzátartozó) akaratával összhangban – valamely regisztrált egyház képviselőjének részvételét is lehetővé tenni. A temetési szolgálatot elvégző lelkész tehát a temetés folyamatában résztvevő, közreműködő személynek minősül, és nem pedig a szervezésért felelős személynek. A temetésnek az állami törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban történő teljesülését a temetkezési vállalkozó – a ravatalozóban a ravatalozó üzemeltetője (ha nem egyezik meg a temető üzemeltetőjével), a hamvasztóműben a krematórium üzemeltetője (11. §), a temető területén pedig a temető üzemeltetője is (17. §) –, mint a körülményeket biztosító szerv köteles ellenőrizni.

Print Friendly, PDF & Email