Jámbor Lajos: Jézus élete

A százados szolgája Midőn az ünnepről ismét visszatérve, Jézus Kapernaum városához ére: Egy pogány százados Őelébe mégyen, Szolgája részére hogy orvoslást kérjen: – Uram! otthon fekszik gutaütött szolgám, Segíts, kérlek Téged’, súlyos állapotján! – És mond neki Jézus: – „Elmenéndek hozzád És meggyógyítandom a te beteg szolgád’!” És felelvén, monda néki a százados: – Uram, hogy hozzám jöjj: méltó rá nem vagyok! Parancsolj csak szóval és szolgám meggyógyul, Újra erőt nyerve parancsoló szódtul! Parancsomat lesik katonák cselédek, Akik óhajomat teljesítni készek; Parancsolj hát Te is!… s hiszem, hogy e szótúl Szolgám nyavalyája egészségre fordúl! – Jézust eme szavak csodálatra késztik...

Magvető

„A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag: azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. A köves helyre vetett mag: azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért állhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag: ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag:...

Jámbor Lajos: Jézus élete

A tehetetlen ember A szép Jeruzsálem nagy ünnepre készül, Rajzik a szent város sok idegen néptűl, Mely falai közé felözönlék újra, Hogy húsvét ünnepén hála-tüzet gyújtva: Áldozzon az Úrnak; külső áldozattal Dícsérve az Istent, Kit minden magasztal. A tanítványokkal itten látjuk megint Jézust, Ki feljöve ősi szokás szerint. Bethesda tavához Jeruzsálem mellett A nyomorúltaknak sok százai mennek, Hogy testi fájdalmat gyógyító iszapja Eltűnt egészségük’ újra visszaadja. Vannak itt betegek, aszkórosok, sánták S vakok, kik a víznek hullámait várják, Hogy a tó vizébe legelsőnek jutva, Testi épségüket visszanyerjék újra. Volt egy ember ott, ki harmincnyolc év óta Kínos fájdalmi’ közt betegágyat...

Hitmélyítő és közösségépítő honlapot indított az újlóti református lelkész

A hétvégétől látogatható és olvasható az Újlóti Református Egyházközség honlapja. A főleg lelki megerősítő tartalmat közvetítő honlapot nagyrészt a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú óvintézkedésekre reagálva indították el. „Az óvintézkedések végett a templomainkat is be kellett zárni, a kialakult helyzetre való tekintettel kerestük a megoldást, ami által kapcsolatban lehetünk a hívekkel. A szükség nagy úr, megtanított erre is Önökért, mindnyájunkért, hogy eleget tegyünk az Ige szavának és egymás hite által tudjunk épülni így is, ilyen formában is!” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Sándor Veronika, az újlóti református lelkész. Hozzátette: a gyülekezet jelentős része idősebbekből áll, őket különösen óvni kell ebben az...