Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus útazása Galileába. A samáriai asszony Látva a Megváltó, hogy az Ő hazája Az idvezűlésnek útját nem kivánja: Galileába megy Samárián által, Amely magáénak hamis tudományt vall. A tartomány egyik városához jutva, Sikár szélén, ahol vn  Jákób kútja, Leül megpihenni; míg a tanítványok Eleség szerzését járják be a várost. Pihenése közben a városból egy nő Ivóvizet vinni Jákób kútjához jő. Az elfáradt Jézus így szól az asszonynak –’Adj innom, hogy oltsam az égető szomjam!” S válaszol az asszony: Hogy’ kérhetsz te tőlem? Te zsidó vagy, s nékem ez a szülőföldem! (Mert Samáriának kevély, büszke népe A zsidókkal soh’sem vala békességbe’.)...

Ne félj, mert én veled vagyok!

Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el nem hagylak: ne félj és ne rettegj! Veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. (5Móz. 31:8, Józs. 1:5) Irgalmas Isten az Úr, az én Istenem, nem hagy el engem, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségéről, amely felől megesküdt nekem az Úr. (5Móz. 4:31) Légy bátor — azt mondja az Úr — légy bátor és cselekedd az Igét, mert én veled vagyok. Az Igét, amellyel szövetségre léptem veled, és az én Szellemem...

Istenben biztonságban

„Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.” (Zsoltárok könyve 16:8-9) Mit hoz magával a jövő? –leginkább ez a kérdés foglalkoztat mindnyájunkat. Mi vár ránk, s hogyan fogjuk megélni az előttünk álló heteket, hónapokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg bennünk. A zsoltáros Isten kezébe helyezi életét! Az Úrra tekint, nem tántorodik meg. Nem azért, mert talán neki nem lennének harcai; nem azért, mert ő mindent olyan könnyen megkapna. Végigolvasva a zsoltárokat láthatjuk, hogy milyen nehéz utat járt meg a zsoltáros. Mélységeket járt meg,...

Reménységem

Távol kerültem jelenlétedtől, nem volt remény, hogy elérjelek.Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved.Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet.Ott, a kereszten meghaltál értem, minden elvégeztetett. Felfoghatatlan, szerelmes Isten, ki érthetné meg szándékait.Dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneim.Meg lett bocsátva az összes vétkem, saját fiának hív engem.Csodás Megváltóm, mit is mondhatnék, benned van reménységem. refr:/:Halleluja, dicsérem az egyetlentHalleluja, mindenért, mit értem tettSemmi nem tart fogva már, elszakítva minden láncJézusban van a győzelmem! :/ /:Eljött az a reggel, összetört teste a sír mélyéből életre keltAz első lélegzet már azt hirdette: Az élet győz a halál felett!:/ Jézus győzött a halál felett! refr.Jézusban...

Nyomorúság, szabadítás, dicsőítés

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok könyve 50:15) A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Felépítése a fenti zsoltár alapján három részből áll. Hitvallásunk tanít a nyomorúságról, a megszabadításról és a dicsőítésről. Az ember nyomorúságos állapotba került. Nyomorúságunkat Isten törvényéből ismerjük meg. Közbenjáróra és Szabadítóra van szükségünk. Ugyanakkor elmaradhatatlan a hála, amire káténk a zsoltárvers alapján fel is hívja figyelmünket. Nyomorúság. Jézus azt mondja, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot! (Jn. 16:33) Sokféle nyomorúságunk van. Vannak belső küzdelmeink, s vannak külső harcaink. Félelmek, ínség, engedetlenség, veszteségek, hiány,...

Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus működése Judeában Judea határán, hol Jézus született, Fagyos, kemény kéreg födé a szíveket; Mert bár a Megváltó köztük széjjel jára S a bölcs tanításban nem fáradott szája, A zsinagógákban gyakran megjelenvén,- Sűrű homály feküdt a szíven és elmén: Élővíz-forrásból nem akartak inni, Krisztus szavainak nem, nem tudtak hinni! Óh, te szánandó nép! te elvakúlt tömeg! Hályogos szemeid’ vajjon ki nyitja meg? -Miként tesz csodákat?… Hol vette ezeket? Óh, te hitetlen nép! hogyan kérdezheted? Közűled született az Istennek Fia, Kinek bűneid’ is meg kell váltania, Hívogat Magához ez az ember-Isten, És szívedbe’ még csak szemernyi hit sincsen!? Fenséges tanain megbotránkozátok?...