Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus működése Judeában

Judea határán, hol Jézus született, Fagyos, kemény kéreg födé a szíveket;

Mert bár a Megváltó köztük széjjel jára S a bölcs tanításban nem fáradott szája,

A zsinagógákban gyakran megjelenvén,- Sűrű homály feküdt a szíven és elmén:

Élővíz-forrásból nem akartak inni, Krisztus szavainak nem, nem tudtak hinni!

Óh, te szánandó nép! te elvakúlt tömeg! Hályogos szemeid’ vajjon ki nyitja meg?

-Miként tesz csodákat?… Hol vette ezeket? Óh, te hitetlen nép! hogyan kérdezheted?

Közűled született az Istennek Fia, Kinek bűneid’ is meg kell váltania,

Hívogat Magához ez az ember-Isten, És szívedbe’ még csak szemernyi hit sincsen!?

Fenséges tanain megbotránkozátok? Nem sujt le titeket a haragos átok,

Nem aláz földig a rettentő ítélet: -„Próféta hazája nem ad tisztességet!”

Idegenűl nézik: rokonai, háza, Ki javukért fárad: űzve, megalázva!…

S a kiűzött Orvos betegeket gyógyít S áldott szavaival idvességre szólít!…

Print Friendly, PDF & Email