Bízzuk életünket Krisztusra!

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” (Péld 3,5) Bízzuk életünket Krisztusra! Így lehetne összefoglalni a kiválasztott igeverset. Ugyanis ha Krisztusra bízom életemet, akkor az azt jelenti, hogy teljes egészében átadom magam Neki! Vagyis elismerem és megvallom, hogy nem vagyok bölcsebb mint az Úr, ennélfogva számításba sem jöhet, hogy a magam eszére támaszkodjam -bármiben is!           Nagy dolog a bizalom! Sokszor el sem gondolkodunk azon, mi mindent rejt magában. Megbízni valakiben. Nem szoktunk gondolkodni rajta, milyen törékeny és milyen hamar elveszíthető. Leginkább akkor járunk vékony jégen, amikor a magunk eszére támaszkodunk! Amikor elhagyjuk azt, akinek...

Bűnbánat és bűnbocsánat

„Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsolt. 32:1-5) A 32. zsoltár elnevezése: bűnbánat és bűnbocsánat. A bűnbánat az, amikor a bűnt elkövető felismeri korábbi cselekedetének helytelenségét és azt megbánja. A bűnbocsánat az, amikor Isten színe elé járulva megbánva bűneinket átéljük a bűn elengedését és eltörlését. Felismerés, megbánás, megbocsátás....