PRESBITER -A Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapja mindenkinek -részlet

Ó, bárha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél 2020-ban a tisztújítás évében elvárjuk a felvidéki presbiter jelölttől azt, hogy betartsa a Szentírás elveit, bízzon Isten megtartó kegyelmében, szolgálatához kérje a Szent Lélek vezetését, életvitelével hirdesse Krisztus megváltó szeretetét. Elvárjuk azt, hogy rendszeresen látogassa az istentiszteleteket, gyakorolja az úrvacsorai közösséget, ajándékba kapott gyümölcseit tegye közhasznúvá, tevőlegesen vegyen részt a gyülekezet alkalmain, pénzadományaival támogassa gyülekezetét és kellő felelősséggel mérje fel a testi, szellemi és fizikai állapotát a 6 éves szolgálat távlatára. A felvidéki magyar református nép megmaradása érdekében a jelöltektől elvárjuk a református magyar nemzeti patrióta öntudatot, annak megélését, felelősség...

Békesség Istennél

Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket...

Jézusnál semmi sem lehetetlen

Jézus a tengeren jár, Máté 14:22-33 Vannak életünknek olyan időszakaszai, amikor a hajónk hullámok közt hányódik. Amikor úgy érezzük, hogy az irányítás kiesett a kezünkből, ellenszél van, nem tudunk előre haladni. Próbálkozunk, evezünk, aztán összeroskadunk és letesszük az evezőt, mert feladjuk. Vissza már nem fordulhatunk, a túlsó part pedig még távolinak tűnik. Minden ingatag. És mondhatnánk, pont ekkor vagyunk egyedül, nincs velünk Isten?! A tanítványok így éreznek. Jézus nincs velük, mert fontosabb dolga van, minthogy a tanítványokkal legyen, imádkoznia kell, az Atyával kell beszélnie. Sokszor gondolunk arra, hogy Isten magunkra hagy. Nem korrekt, amikor azt mondjuk, hogy Ő nincs velünk,...