Menj Jézushoz! (Lk. 8:43-48)

Egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, odament, hátulról megérintette Jézus ruhájának szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Ez az asszony odament Jézushoz. Sokaság vette körül Jézust, úgy fogalmaz a szentíró, hogy mindnyájan várták Őt. És a tömegben ott van ez az asszony is. A nők csak ritkán hagyhatták el a ház területét. Ilyen kivétel volt, amikor például vizet hoztak a kútból vagy a forrásból. (vö. Jn. 4:7) Nem mehettek akárhova, nem szólalhattak meg mindig amikor akartak, és a férfiakkal való kapcsolatuk is nagyon szigorú volt, nem volt egyenjogúság. A vérfolyásos asszony története azért is különösen kihívó, mert az asszony...

Állami korlátozások

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt isA Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 2-án kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.Ebbe a keretszámba nem tartoznak bele azok a személyek, akiknek hivatalukból kifolyólag kell részt venni ezeken az eseményeken, pl. a keresztelést, temetést végzők, a koporsót vivők, a temetkezési vállalat munkatársai, stb.A hat fős részvétel a benti és a kinti térben végzendő szertartásokra is vonatkozik. A jelenlegi kritikus járványügyi helyzet miatt a Szlovák Közegészségügyi Hivatal sajnos nem engedélyezi a nagyobb számban való csoportosulást. A szertartásokon résztvevőknek...

El ne feledkezz Istenedről, az Úrról

„De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked!” (5Móz. 8:11) Isten ígéretet tett népének az ígéret földjére. Isten jó földre viszi a népét, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkölködni semmiben sem. Ehet az egész nép jóllakásig, és áldani fogja Istent, az Urat azért a jó földért, amelyet nekik adott. Most elérkezett az idő, amikor Izráel népe a 40 éves pusztai vándorlás után ott áll az ígéret földjének küszöbén. Egymástól kérdezhették, ahogyan...