A mennyek országa

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Márk 16,19-20)           A mai napon, áldozócsütörtökön Jézus mennybemenetelének ünnepét üljük. Jézus nem csak meghalt értünk, de legyőzve a halált harmadnapra feltámadt. S miután feltámadt még 40 napig maradt itt a földön, megjelent az asszonyoknak, a tanítványoknak, s tovább bátorította őket. Miután pedig letelt a feltámadás utáni 40 nap, Jézus az Ő tanítványainak szeme láttára felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.          ...

Hűség

A tizenkét tanítvány kérte az egész gyülekezetet: „Válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt.” (ApCsel 6,3-5a) Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10) A tanítványok nem győzik a...

Féltő szeretet

Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17)           A tanítványoknak akkor gondoltak vissza erre a kijelentésre, miszerint „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem”, amikor Jézus a templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”           Ekkor jutott eszébe tanítványainak, hogy...

Jámbor Lajos: Jézus élete, A könyörülő samaritánus

Egy törvénytudónak az jutott eszébe, Hogy Jézushoz menvén, megkisértse, kérdve: – Mester! mondd meg nékem, mit kell cselekednem, Az örök életet, hogy én elnyerhessem?- S monda néki Jézus: – „Mi van a törvényben? És azt miként érted? magyarázd meg nékem!”- És a törvénytudó, ki az Írást érti, Imígyen válaszol nagy hirtelen Néki: – Szeressed Uradat, a te Istenedet, Ki téged’ véd, őriz és gondosan vezet! Szíved, lelked, elméd s minden erő benned Szeresse Őt!… így kell hű fiának lenned! Szeresd, ezt mondja a másik parancsolat, Miként önmagadat, – felebarátodat! – S adott neki Jézus ílyen feleletet: -„Jól mondád: ha élni...