Egymás terhét hordozzátok!

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Pál apostol minden istenhívő embert felszólít: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Ha egy csokorba gyűjtenénk a keresztyén, vagyis a Krisztust követők jelmondatait a Szentírásból, minden bizonnyal Pál apostolnak ez a felszólítása nem hiányozhatna belőle: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” De mit mutat a gyakorlat, hordozzuk-e egymás terhét? Betöltsük-e így, ebben a formában Krisztus törvényét? Isten Fia az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának gyülekezetet gyűjt össze. Az egyházat Jézus Krisztus gyűjti. A kérdés tehát az, hogy...