Az Úr érkezik

“Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,1-4)

Advent első vasárnapja van. Elcsendesedünk, az Úr érkezését várjuk, Jézus Krisztus jövetelére figyelünk.

A zsoltárossal együtt figyelmeztessük a mi lelkünket, hogy áldja az Urat, és egész bensőnk az Ő szent nevét -mert a mi Urunk azt érdemli!

Jó lenne, ha a mai első adventi vasárnapon figyelembe véve a bibliaolvasó vezérfonal szerinti kijelölt igeszakaszt, elgondolkodnánk azon, hogy életünk, szavaink és tetteink mikét áldja az Urat! Mit teszünk meg azért, hogy áldjuk az Emberfiát, aki értünk jött el, aki életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen? Hogyan áldja bensőnk, az egész(!) bensőnk az Úr szent nevét? Látják-e rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk? Láthatóvá válik-e rajtunk, hogy Krisztus vére gyermekké és testvérré tesz minket?

Igen, Krisztusban Atyánk gyermekei lehetünk és egymásnak testvérei! Nagy dolog ez, áldás, ha átéljük és átérezzük, hogy van egy lelki családunk is! Közösségben lenni és közösségben élni áldás, amin belül annyi jót kaphatnak és kapnak mindazok, akik az Úrban vannak!

Az Úr szüntelenül megajándékoz! Tőle van lelki békességünk, Tőle nyerünk vigasztalást, Ő erősít meg hitünkben, int, buzdít, tanít… Annyi jót tesz velünk a mi Urunk! Jó lenne adventkor erre is figyelni s ezért is hálásnak lenni!

Jó lenne, ha a mi lelkünket is figyelmeztetnénk, ahogyan egykor a zsoltáros is az övét, miszerint áldani kell Urunkat, s nem szabad elfelejtenünk, hogy mennyi jót tett és tesz velünk! Ő megbocsátja minden bűnünket, meggyógyítja minden betegségünket, megváltja életünket a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg!

Figyeljünk hát a mi Urunkra, rajzolódjon ki bennünk és rajtunk Krisztus ábrázata, követve Őt tegyünk eleget tanításának, parancsolatainak! Legyünk éberek, mert az Emberfia közeledik, s nem tudjuk, melyik órában érkezik meg! Figyeljünk ebben az adventi időszakban is a mi Urunkra, mert egyedül Nála van kegyelem és irgalom! Egyedül Ő gyógyítja meg minden betegségünket! Ő tudja megváltani életünket a sírtól és Ő tud megkoronázni minket szeretettel és irgalommal!

Sándor Veronika

Print Friendly, PDF & Email