Darvas Ferenc: Advent

Várakozással telik életünk,mert egy nagy érzésre vágyunk,szívünk-lelkünk áhítozva,éhezőn, a szeretetre várunk.Eljő-e úgy, ahogy kívánjuk,szelíden, halkan, csendesen,mint azon a szent éjszakán,a közelgő karácsony esten.Ádventben járva újra várunk,megtaláljuk-e, akit keresünk,eljő-e hozzánk a Szeretet,itt lesz-e, ott lesz-e velünk.Várakozással teli életünkbenegy nagy-nagy érzésre várunk,lelkünk-szívünk Őt keresve,a békére, szeretetre vágyunk.És eljön Ő, aki a Szeretet,és mellyel világot megvált,hozza békésen és csendesen,amire nagyon sok ember várt.Itt kopog majd belül, finoman,bensőd megújulva rátalál,és ha te is ezt így akarod,ha szíved szeretetet kínál,Hidd el, akkor eljön Ő hozzád,fényével szerényen s halkan,lényednek szeretetsugáralesz majd az édesítő hajnal.

Jámbor Lajos: Jézus élete, A könyörülő samaritánus

Egy törvénytudónak az jutott eszébe, Hogy Jézushoz menvén, megkisértse, kérdve: – Mester! mondd meg nékem, mit kell cselekednem, Az örök életet, hogy én elnyerhessem?- S monda néki Jézus: – „Mi van a törvényben? És azt miként érted? magyarázd meg nékem!”- És a törvénytudó, ki az Írást érti, Imígyen válaszol nagy hirtelen Néki: – Szeressed Uradat, a te Istenedet, Ki téged’ véd, őriz és gondosan vezet! Szíved, lelked, elméd s minden erő benned Szeresse Őt!… így kell hű fiának lenned! Szeresd, ezt mondja a másik parancsolat, Miként önmagadat, – felebarátodat! – S adott neki Jézus ílyen feleletet: -„Jól mondád: ha élni...

Schvalm Rózsa, Ébredj lélek

Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén,sötétség hatalmán úrrá lett a fény.Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él,újjászületett az élet, s benne a remény. E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben,ragyogja be fényével, teljes életünket.Van élet a halál után, aki hitben él,léte már e földön, boldog újjászületés.