Mátyás

…és így imádkoztak: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak.” (ApCsel. 1:24) Ez az igevers abból a történetből való, amikor Mátyást apostollá választják. A tanítványok kijelöltek kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást, és így imádkoztak: Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt. Mindez áldozócsütörtök után ám még...

Bizonyságtétel

„Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az Úrnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong...

Halld meg Istent!

„Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézsaiás 43:5a) Olyan időszakot élünk, mely tele van félelemmel. Nem tudjuk, mikor ér véget ez az időszak, hogyan éljük meg mindezt, milyen hatással lesz a családokra, gyülekezetekre, s mit fog maga után hozni gazdaságilag. Aggódunk. Féltjük a közel és távol levő családtagjainkat, ingerlékenyebbek, feszültebbek vagyunk. Mindehhez hozzájönnek saját gondjaink, bajaink, betegségek, munkahelyi változások, problémák, félelmek… Ugyanakkor eljönnek az örömnek és az ünnepnek a napjai is, amiket viszont nem lehet teljességgel, önfeledten megélni. Születésnap, névnap, házassági évforduló, ballagás, érettségi… örömnapok, amik azonban be vannak árnyékolva. Ugyanígy a társadalmi ünnepeket is másként éljük meg, az 1848/’49-es...

Ne félj, mert én veled vagyok!

Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el nem hagylak: ne félj és ne rettegj! Veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. (5Móz. 31:8, Józs. 1:5) Irgalmas Isten az Úr, az én Istenem, nem hagy el engem, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségéről, amely felől megesküdt nekem az Úr. (5Móz. 4:31) Légy bátor — azt mondja az Úr — légy bátor és cselekedd az Igét, mert én veled vagyok. Az Igét, amellyel szövetségre léptem veled, és az én Szellemem...

Istenben biztonságban

„Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.” (Zsoltárok könyve 16:8-9) Mit hoz magával a jövő? –leginkább ez a kérdés foglalkoztat mindnyájunkat. Mi vár ránk, s hogyan fogjuk megélni az előttünk álló heteket, hónapokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg bennünk. A zsoltáros Isten kezébe helyezi életét! Az Úrra tekint, nem tántorodik meg. Nem azért, mert talán neki nem lennének harcai; nem azért, mert ő mindent olyan könnyen megkapna. Végigolvasva a zsoltárokat láthatjuk, hogy milyen nehéz utat járt meg a zsoltáros. Mélységeket járt meg,...