Bízzuk életünket Krisztusra!

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” (Péld 3,5) Bízzuk életünket Krisztusra! Így lehetne összefoglalni a kiválasztott igeverset. Ugyanis ha Krisztusra bízom életemet, akkor az azt jelenti, hogy teljes egészében átadom magam Neki! Vagyis elismerem és megvallom, hogy nem vagyok bölcsebb mint az Úr, ennélfogva számításba sem jöhet, hogy a magam eszére támaszkodjam -bármiben is!           Nagy dolog a bizalom! Sokszor el sem gondolkodunk azon, mi mindent rejt magában. Megbízni valakiben. Nem szoktunk gondolkodni rajta, milyen törékeny és milyen hamar elveszíthető. Leginkább akkor járunk vékony jégen, amikor a magunk eszére támaszkodunk! Amikor elhagyjuk azt, akinek...

Bűnbánat és bűnbocsánat

„Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsolt. 32:1-5) A 32. zsoltár elnevezése: bűnbánat és bűnbocsánat. A bűnbánat az, amikor a bűnt elkövető felismeri korábbi cselekedetének helytelenségét és azt megbánja. A bűnbocsánat az, amikor Isten színe elé járulva megbánva bűneinket átéljük a bűn elengedését és eltörlését. Felismerés, megbánás, megbocsátás....

Az Úr a mi oltalmunk

„Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádjuk.” (Dániel 3:16-18) Sidrák, Misák és Abednégó hitvallást tesz arról, hogy egyedül az Úr az ő oltalmuk! Ezzel egymást is bátorítják, bíztassák! Segítik, erősítik önmagukat és egymást is ezzel. Az Úrban van az erősségük, oltalmuk! Nem...

Tegyél hitvallást!

“Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” (5Móz. 6:6-9) Egy olyan imádság részletét hallhattuk, ami az egyistenhit első megvallása volt a világtörténelemben. Ami a zsidó hit alapjainak a kifejezése. „A halld meg Izrael” kezdetű imádság a zsidó imarend vissza-visszatérő központi része. A felolvasott 4 vers arra buzdítja Isten mindenkori népét, hogy ne szégyelljék megvallani azt az Istent, akihez tartoznak, akinek a kegyelméből az...