A mennyek országa

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Márk 16,19-20)           A mai napon, áldozócsütörtökön Jézus mennybemenetelének ünnepét üljük. Jézus nem csak meghalt értünk, de legyőzve a halált harmadnapra feltámadt. S miután feltámadt még 40 napig maradt itt a földön, megjelent az asszonyoknak, a tanítványoknak, s tovább bátorította őket. Miután pedig letelt a feltámadás utáni 40 nap, Jézus az Ő tanítványainak szeme láttára felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.          ...

Hűség

A tizenkét tanítvány kérte az egész gyülekezetet: „Válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt.” (ApCsel 6,3-5a) Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10) A tanítványok nem győzik a...

Féltő szeretet

Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17)           A tanítványoknak akkor gondoltak vissza erre a kijelentésre, miszerint „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem”, amikor Jézus a templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”           Ekkor jutott eszébe tanítványainak, hogy...

Egymás terhét hordozzátok!

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Pál apostol minden istenhívő embert felszólít: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Ha egy csokorba gyűjtenénk a keresztyén, vagyis a Krisztust követők jelmondatait a Szentírásból, minden bizonnyal Pál apostolnak ez a felszólítása nem hiányozhatna belőle: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” De mit mutat a gyakorlat, hordozzuk-e egymás terhét? Betöltsük-e így, ebben a formában Krisztus törvényét? Isten Fia az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának gyülekezetet gyűjt össze. Az egyházat Jézus Krisztus gyűjti. A kérdés tehát az, hogy...

Húsvéti istentiszteletek

Áldás, békesség!Sajnos a húsvétot még ez évben sem ünnepelhetjük a templomokban. Ezért tájékoztatom a Testvéreket, hogy nagypénteken a Duna Televízión 10 órától kezdődően kapcsolódhatunk be a debreceni Nagytemplomból közvetített református istentiszteletbe. Húsvétvasárnap pedig a Duna World csatornán 9 órától közvetített úrvacsorás református istentiszteletet követve alkothatnak az ünneplő Testvérek lelki közösséget. A nagycsütörtöki igemagyarázat -református tanainkhoz híven- itt található: https://lot.magveto.sk/wp-admin/post.php?post=903&action=edit Kívánom, hogy húsvét, a Krisztus értünk hozott áldozatára való emlékezés hozzon hitbeli megerősödést és lelki növekedést, vallva, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökkévalók. (2Kor 4,18) Húsvéti áldáskívánással: Sándor V., ref. lelkipásztor