Eljön az Emberfia!

„És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel; és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.” (Mk 13,26-27) Advent a várakozás időszaka. Maga a szó jelentése „eljövetel”. Adventus Domini annyit jelent: „az Úr eljövetele”. Advent van, várakozunk. Valaki érkezőben van, valaki eljön, valakit várunk. Nem mást, mint magát az Emberfiát, aki ígéretet adott arra nézve, hogy eljön, visszajön! Eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.           Várakozás és...

Az Úr érkezik

“Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,1-4) Advent első vasárnapja van. Elcsendesedünk, az Úr érkezését várjuk, Jézus Krisztus jövetelére figyelünk. A zsoltárossal együtt figyelmeztessük a mi lelkünket, hogy áldja az Urat, és egész bensőnk az Ő szent nevét -mert a mi Urunk azt érdemli! Jó lenne, ha a mai első adventi vasárnapon figyelembe véve a bibliaolvasó vezérfonal szerinti kijelölt igeszakaszt, elgondolkodnánk azon, hogy életünk, szavaink és...

A mennyek országa

„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Márk 16,19-20)           A mai napon, áldozócsütörtökön Jézus mennybemenetelének ünnepét üljük. Jézus nem csak meghalt értünk, de legyőzve a halált harmadnapra feltámadt. S miután feltámadt még 40 napig maradt itt a földön, megjelent az asszonyoknak, a tanítványoknak, s tovább bátorította őket. Miután pedig letelt a feltámadás utáni 40 nap, Jézus az Ő tanítványainak szeme láttára felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.          ...

Hűség

A tizenkét tanítvány kérte az egész gyülekezetet: „Válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt.” (ApCsel 6,3-5a) Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10) A tanítványok nem győzik a...

Féltő szeretet

Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17)           A tanítványoknak akkor gondoltak vissza erre a kijelentésre, miszerint „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem”, amikor Jézus a templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”           Ekkor jutott eszébe tanítványainak, hogy...