Hitből élni

Luther Márton, a nagy reformátor vezérigéje volt ez az Igevers: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” Ez az Ige segített Luthernek, hogy felismerje: önsanyargatás által nem tud közelebb kerülni Istenhez. Egyedül az segít, ha hit által elfogadja Isten kegyelmét. Miután megértette ezt, azután fontosnak tartotta, hogy mások is megismerjék Isten szeretetét, kegyelmét. Így hát 1517. október 31-én kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, megújulásra törekedve. „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” Minden időben jó elgondolkodni azon, hogy mi a hit! Jó, ha időnként önvizsgálatot tartunk, választ keresve a kérdésre: mit jelent számunkra a hit, és mit jelent...

PRESBITER -A Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapja mindenkinek -részlet

Ó, bárha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél 2020-ban a tisztújítás évében elvárjuk a felvidéki presbiter jelölttől azt, hogy betartsa a Szentírás elveit, bízzon Isten megtartó kegyelmében, szolgálatához kérje a Szent Lélek vezetését, életvitelével hirdesse Krisztus megváltó szeretetét. Elvárjuk azt, hogy rendszeresen látogassa az istentiszteleteket, gyakorolja az úrvacsorai közösséget, ajándékba kapott gyümölcseit tegye közhasznúvá, tevőlegesen vegyen részt a gyülekezet alkalmain, pénzadományaival támogassa gyülekezetét és kellő felelősséggel mérje fel a testi, szellemi és fizikai állapotát a 6 éves szolgálat távlatára. A felvidéki magyar református nép megmaradása érdekében a jelöltektől elvárjuk a református magyar nemzeti patrióta öntudatot, annak megélését, felelősség...