PRESBITER -A Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapja mindenkinek -részlet

Ó, bárha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél

2020-ban a tisztújítás évében elvárjuk a felvidéki presbiter jelölttől azt, hogy betartsa a Szentírás elveit, bízzon Isten megtartó kegyelmében, szolgálatához kérje a Szent Lélek vezetését, életvitelével hirdesse Krisztus megváltó szeretetét.

Elvárjuk azt, hogy rendszeresen látogassa az istentiszteleteket, gyakorolja az úrvacsorai közösséget, ajándékba kapott gyümölcseit tegye közhasznúvá, tevőlegesen vegyen részt a gyülekezet alkalmain, pénzadományaival támogassa gyülekezetét és kellő felelősséggel mérje fel a testi, szellemi és fizikai állapotát a 6 éves szolgálat távlatára. A felvidéki magyar református nép megmaradása érdekében a jelöltektől elvárjuk a református magyar nemzeti patrióta öntudatot, annak megélését, felelősség tudatú szolgálatot és a presbiter tisztség méltó viselését és betöltését.

A felvidéki magyar református presbiternek ezt a Református életmodell képet kell hatékonyan képviselnie a szülőföldön, a Kárpát-medencében és a világban. A felvidéki reformátusságban a trianoni diktátum 100 évig tartó sújtásai alatt kialakult a nemzetmegtartó önvédekezési mechanizmus, amelyben a református hit magyar nyelvű megvallása és a magyar nemzeti és keresztyén kultúra ápolása az utolsó 10 évben párosult a nemzet megtartó magyar patriotizmusával. Felvidéken, a nyelvhatáron, a perem vidéken és szórványban, a lelkész vagy a presbiter végzi a magyar anyanyelv tanítását, gyakorlását, használatát a vasárnapi iskolában, vagy a gyermek és ifjúsági alkalmak keretében.

Részlet Fekete Vincének, a szlovákiai presbiteri szövetség elnökének a 30. jubileumi emlékülésre készített köszöntőjéből

(A teljes köszöntő a Szövetség honlapján olvasható: www.presbiteriszovetség.hu)

Print Friendly, PDF & Email