Könyörgés Istenhez vezetésért

Zsoltárok könyve 25. fejezet 1 Dávidé. Uram, utánad sóvárog a lelkem! 2 Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! 3 Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! 4 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! 5 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 6 Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 7 Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! 8 Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat....

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyartJó kedvvel, bőséggel,Nyújts feléje védő kart,Ha küzd ellenséggel;Bal sors akit régen tép,Hozz rá víg esztendőt,Megbűnhődte már e népA múltat s jövendőt! Őseinket felhozádKárpát szent bércére,Általad nyert szép hazátBendegúznak vére.S merre zúgnak habjaiTiszának, Dunának,Árpád hős magzatjaiFelvirágozának. Értünk Kunság mezeinÉrt kalászt lengettél,Tokaj szőlővesszeinNektárt csepegtettél.Zászlónk gyakran plántáládVad török sáncára,S nyögte Mátyás bús hadátBécsnek büszke vára. Hajh, de bűneink miattGyúlt harag kebledben,S elsújtád villámidatDörgő fellegedben,Most rabló mongol nyilátZúgattad felettünk,Majd töröktől rabigátVállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkainOzmán vad népénekVert hadunk csonthalmainGyőzedelmi ének!Hányszor támadt tenfiadSzép hazám, kebledre,S lettél magzatod miattMagzatod hamvvedre! Bújt az üldözött s feléKard nyúl barlangjában,Szerte nézett s nem leléHonját a...

Skót református fohász

Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk, Akimindig előttünk jársz,miként a múltban tetted,úgy ma is.Ezért kegyelmedben bízvaterjesztjük Eléd imánkat.Urunk Istenünk,Hozzád jövünk, Akiéletet kínálsz mindazoknak,akik Téged hívnak segítségül.Most is Hozzád kiáltunk,amikor a vírusveszélymindennél jobban fenyegeti életünket.Kegyelmedben bízvaterjesztjük Eléd imánkat.Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk,mert Te vagy az,Aki beszélsz ma is népeddel.Felkínálod nekünk az élet Igéjét.Vezess minket a Te Igéddelés oldd le szívünkről a félelmet.Kegyelmedben bízvahittel kiáltunk Hozzád.Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk, Akicsupa irgalom és jóság vagy,teremts bennünk vigasztaló,erősítő szókat.A bölcsességés a remény szavait add ajkunkra!Az élet forrásából merített drága Igéket.Kegyelmedben bízvaterjesztjük Eléd kérésünket.Urunk, Istenünk,Hozzád jövünk,Aki Szent Fiadbanmeghívtál minket arra,hogy szívvel, lélekkel, tettekkelszeressük embertársainkatszemélyválogatás nélkül.Add meg nekünk Lelked által,hogy ezt megtehessük.Kegyelmedben...

62. zsoltár

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés! Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.) Csak pára az...

Békesség Istennél

Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket...

Pünkösdi imádság

Istenünk! Végtelen szeretetedért áldunk és dicsérünk, mert Jézus Krisztus és Szentlelked által egészen közel léptél hozzánk. Egykor Lelked a vizek felett lebegett és élet támadt, majd a sötétségből világosságot teremtettél. Szentlelked gyújtsa lángra hideg szívünket és világosítsa meg értelmünket! Mennyei erőd, szíved nagy szeretete és józanságod járja át szívünket! Szentlélek! Te az éjszakából a világosságra vezetet népedet, és a világ összezavart nyelvű népeinek egy nyelvet és szent egyházad adod.  Meggyógyítod, amit mi széttörünk és békét teremtesz ott, ahol mi békétlenkedünk. A Te Lelked tanítson minket arra, hogy életünket kibontakoztassuk és megőrizzük. Jöjj közénk parázsló szeretettel és járd át testünket, lelkünket...