Jámbor Lajos: Jézus élete

A százados szolgája

Midőn az ünnepről ismét visszatérve, Jézus Kapernaum városához ére:

Egy pogány százados Őelébe mégyen, Szolgája részére hogy orvoslást kérjen:

– Uram! otthon fekszik gutaütött szolgám, Segíts, kérlek Téged’, súlyos állapotján! –

És mond neki Jézus: – „Elmenéndek hozzád És meggyógyítandom a te beteg szolgád’!”

És felelvén, monda néki a százados: – Uram, hogy hozzám jöjj: méltó rá nem vagyok!

Parancsolj csak szóval és szolgám meggyógyul, Újra erőt nyerve parancsoló szódtul!

Parancsomat lesik katonák cselédek, Akik óhajomat teljesítni készek;

Parancsolj hát Te is!… s hiszem, hogy e szótúl Szolgám nyavalyája egészségre fordúl! –

Jézust eme szavak csodálatra késztik S az őt követőkhöz intézve beszédit,

Kik Rá tekintének, bölcs válaszát várva, Ekképpen felel a százados szavára:

– „Bizony mondom néktek, az egész Izráel Ily erős hit mását nem mutathatná fel!” –

S mond a századosnak: – „Mint hiszed, úgy légyen!’ -… És találá az a szolgát – egészségben…

Print Friendly, PDF & Email