Jámbor Lajos: Jézus élete

A tehetetlen ember

A szép Jeruzsálem nagy ünnepre készül, Rajzik a szent város sok idegen néptűl,

Mely falai közé felözönlék újra, Hogy húsvét ünnepén hála-tüzet gyújtva:

Áldozzon az Úrnak; külső áldozattal Dícsérve az Istent, Kit minden magasztal.

A tanítványokkal itten látjuk megint Jézust, Ki feljöve ősi szokás szerint.

Bethesda tavához Jeruzsálem mellett A nyomorúltaknak sok százai mennek,

Hogy testi fájdalmat gyógyító iszapja Eltűnt egészségük’ újra visszaadja.

Vannak itt betegek, aszkórosok, sánták S vakok, kik a víznek hullámait várják,

Hogy a tó vizébe legelsőnek jutva, Testi épségüket visszanyerjék újra.

Volt egy ember ott, ki harmincnyolc év óta Kínos fájdalmi’ közt betegágyat nyomta,

S hogy a tóba jusson: nem volt segítsége, Ágyához láncolta tehetetlensége.

Látván Őt feküdni a jó Idvezítő, Hogy megvígasztalja: betegágyához jő,

– „Akarsz meggyógyulni?” – ezt kérdezi tőle, A hit szálaival, hogy lelkét átszőjje.

S mond Néki a beteg: _ Uram, nincs emberem, Aki legelsőnek besegítne engem’!

Tehetetlen lévén, megelőznek mások, Akik járni tudnak, egyéb nyavalyások! –

A Megváltó szíve szánalomra gerjed S íly szavakkal szól a nyomorúlt emberhez:

– „Kelj föl, és felvevén a te nyoszolyádat: Járj, s az égi Atyát buzgón imádjad!”

S ki tehetetlen volt harmincnyolc éven át, Jár vala a nép közt, vivén nyoszolyáját.

Ez a csodatétel szombat-napon történt, És ezáltal Jézus megrontván a törvényt:

A zsidók vénei tanácsot tartának, Halálát óhajtva az Isten Fiának;

De hogy bölcs beszédet intéze hozzájuk: Máskorra halaszták elhatározásuk’…

Print Friendly, PDF & Email