Jámbor Lajos Jézus élete

Krisztus fényes dicsősége a hegyen

Péter, Jakab s János hű kíséretében Látjuk Jézust, amint egy nagy hegyre mégyen.

A tiszta égbolton nincs egy darab felhő, Virágok illatát hordja szét a szellő.

Oly lélekemelő ez az egész tájék! Talán soha sincs itt borúlat és árnyék?

Talán itt volt hajdan, e helyen az Éden? Talán itt hangzott el a teremtő „Légyen!”?

… Fenn vannak már a hegy szédítő tetején, Tanítvány’i előtt az Úr előbbre mén…

És ime, egyszerre nagy hirtelenséggel Ragyog a hegytető csodás fényességgel:

Elváltozik az Úr … arca fényes, mint a nap, Alakja, ruhája fénylő, fehér színt kap…

S im, Mózes és Illyés fényben megjelennek Jézus két oldalán … s Vele beszélgetnek! …

S a három tanítány, ámúlatba esve. Hallgatag’ merűl e csodás szemléletbe…

Végre így szól Péter: – Uram! jó itt nékünk; Parancsold, hogy három hajlékot építsünk!

Először is a Te hajlékodba kezdek S építünk Mózesnek s Illyésnek is egyet! –

De alig ejté ki száján eme szókat, Felhő födi őket s mennyből száll e szózat:

– „Ez az Én szerelmes, jó Fiam, Akiben Gyönyörködik az Én atyai hű szívem;

Akinek szavára áldás lesz az átok; Csak Őt kövessétek, csak Őt hallgassátok!” –

… És a tanítványok, e szózatot hallva, Megréműlének és úgy esének arcra…

Majd odalép Jézus és illetvén őket, Ekként vígasztalja a megfélemlőket:

– „Keljetek föl innét s többé ne féljetek!” – S hogy a tanítványok Reá tekintettek:

Látták Őt egyedűl, magánosan lenni És a jelenésből nem volt többé semmi.

Majd, amint a hegyről alá-, lejövének Szóla Jézus nekik: – „Megtiltom tinéktek,

Hogy e látományról beszéljetek másnak; Míg az ember Fia sírból föl nem támad!” –

Print Friendly, PDF & Email