Jámbor Lajos Jézus élete

Jézus és a gyermekek Míly magasztos kép az, melyet mostan látok, Krisztus elé jőnek kedves apróságok: Gyermekeket visznek az anyák Őhozzá, Hogy fejökre tevén kezét, megáldaná. És a tanítványok feddik az anyákat: -Nincs ezekkel dolga a nagy Messiásnak! És perbeszállnak a szerető szülőkkel: -Az Isten Fia nem gyermekekért jött el!- De az Úr ajakán dorgáló szó támad: -„Bocsássátok Hozzám ez ártatlan nyájat! Ne tiltsátok őket! Mondom bizonyára, Ilyeneké lesz a mennyeknek országa! Mert ki úgy nem veszi az Isten országát, Mint a kis gyermekek: nem mehet oda át!” S Magához ölelvén a kis csemetéket, Kezét rájok vetve, megáldotta őket… …Gyermek!...

Jámbor Lajos Jézus élete

A háborgó tenger Tiberiás taván egy fodor se látszik, A víznek tükrében szép napsugár játszik, Az induló hajó, mintha szárnya lenne, Nyílsebesen röpűl … s a Megváltó benne Nyugodtan alszik … És a tanítványok, Hogy el ne zavarják szeméről az álmot: Zajtalan’ eveznek és ajkaik zárva… Imádva tekintnek Krisztus alakjára… Tó-közepén vannak… S im, e pillanatban A szélvésznek éles trombitája harsan, A víznek tetején hullámóriások Lejtenek szédítő, pokoli rút táncot… Recseg a hajónak mindenik bordája, Vihartól tépetten lobog vitorlája… Köröskörül a vész sikongása hallszik… S a szelíd Megváltó oly csöndesen alszik!… Az egyik tanítvány Hozzá lépett végre És felébresztvén Őt,...

Házi feladat

Kedves gyermekek! Megkaptátok Jézus keresztre feszítésének tananyagát. Jézus fejére töviskoronát tettek –tövisből fonták. Vállalta a halált, hogy nekünk örök életünk lehessen! Van győzelem a halál felett, melynek szimbóluma a babérkoszorú, amit úgy is hívnak, hogy győzelmi koszorú. A babérkoszorú babérlevelekből van fonva, melynek színe zöld. A zöld szín egyébként a remény színe. Színezd ki zölddel a babérkoszorút!

Jámbor Lajos Jézus élete

A tanítványok visszatérnek Miután a szent föld határit bejárták, Hirdetvén mindenütt az Isten országát: A tizenkét küldött, útjából megtérve, Az isteni Mester színe elé méne. Elbeszélték, milyen eredménnyel jártak: Hol sugárzik fénye a lelki világnak S hol borúl még sűrű sötétségnek éje A bűnös emberek szíve s elméjére? A Megváltó őket szelíden hallgatja És új erőre kél lelke indúlatja, Lelki szemeivel világosan látja: Mint terjed ki messze az Isten országa! Nincs annak határa, nincsen annak vége, Nem gátolja hegylánc s tenger szélessége, Nem szab határt neki a síroknak halma… Földet kapcsol éggel végtelen hatalma!…