Jámbor Lajos Jézus élete

A tanítványok visszatérnek

Miután a szent föld határit bejárták, Hirdetvén mindenütt az Isten országát:

A tizenkét küldött, útjából megtérve, Az isteni Mester színe elé méne.

Elbeszélték, milyen eredménnyel jártak: Hol sugárzik fénye a lelki világnak

S hol borúl még sűrű sötétségnek éje A bűnös emberek szíve s elméjére?

A Megváltó őket szelíden hallgatja És új erőre kél lelke indúlatja,

Lelki szemeivel világosan látja: Mint terjed ki messze az Isten országa!

Nincs annak határa, nincsen annak vége, Nem gátolja hegylánc s tenger szélessége,

Nem szab határt neki a síroknak halma… Földet kapcsol éggel végtelen hatalma!…

Print Friendly, PDF & Email