Jámbor Lajos Jézus élete

A háborgó tenger

Tiberiás taván egy fodor se látszik, A víznek tükrében szép napsugár játszik,

Az induló hajó, mintha szárnya lenne, Nyílsebesen röpűl … s a Megváltó benne

Nyugodtan alszik … És a tanítványok, Hogy el ne zavarják szeméről az álmot:

Zajtalan’ eveznek és ajkaik zárva… Imádva tekintnek Krisztus alakjára…

Tó-közepén vannak… S im, e pillanatban A szélvésznek éles trombitája harsan,

A víznek tetején hullámóriások Lejtenek szédítő, pokoli rút táncot…

Recseg a hajónak mindenik bordája, Vihartól tépetten lobog vitorlája…

Köröskörül a vész sikongása hallszik… S a szelíd Megváltó oly csöndesen alszik!…

Az egyik tanítvány Hozzá lépett végre És felébresztvén Őt, esdő szóval kérte:

– Uram, Mester, hozzánk Te légy segítséggel; Különben a hajónk hullámsírba vész el! –

… – „Mit féltek?” – szólt Jézus s dorgáló szavára Elcsitul a szélvész és a tó hulláma…

S tanítvány’i szívét ez a kérdés tépi: -Ki ez, hogy a szelek s víz – engednek Néki? –

Print Friendly, PDF & Email