Jámbor Lajos: Jézus élete

Simon Péter halászata Majd elbocsátván a hívő sokaságot, Szól Jézus Péterhez, ki éjjel halászott: -“Vesd ki hálóidat és evezz a mélyre!”- És mond neki Péter: -Mester! Az mit érne! Az egész éjszaka ottan fáradoztunk Eredménytelenül, mert semmit se fogtunk; A halász-szerencse tőlünk tovaszállott! Parancsodra mégis levetem a hálót. Ezt mondván hálót vet és evez a mélyre… És im, a halaknak raját keríték be, Szavaival csodát tett a jó Megváltó: Halak tömegétől szakadoz a háló. És magukhoz intvén egyéb halászokat… Színig tölték hallal mindkét hajójokat… És szól Péter, Jézus lábaihoz esve: -Bűnös vagyok Uram! eredj tőlem messze!- A közös félelem mindnyájukra...

Jámbor Lajos, Jézus élete

Krisztus tanít a hajóból Az Úr csodájának mely tanúja vala: Feltűnik előttem Genezáret tava: Látom, a sokaság mint nyüzsög a parton S üdvözítő szavait a szívemmel hallom. Majd megszűnik a zaj… s a halotti csendbe’ Minden kicsiny helyet isteni szó cseng be, Maga mellé véve hű tanítványait, Péter hajójából a Megváltó tanít. Ezerszer boldog nép, mely Tégedet látott, Lesve ajakadról égi igazságot! Minden áldott szavad már itt üdvözítve, Mint meleg napsugár árad be a szívbe! Most is, hogy olvasom magasztos igédet: Elfogja szívemet mennyei igézet, S fenséges lényedet magam előtt látom!… Krisztus! Te légy sírig fő-vigasztalásom!

Légy bátor!

„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs.43:1-3a)             Isten a mi teremtőnk. Sőt nemcsak megteremtette ezt a világot, s benne az embert, minket is, de gondviselése által fenntartja és igazgatja azt.             Isten pontosan tudja, hogy mennyi minden felől képesek vagyunk aggódni. Tisztában van vele,...

Házi feladat

Kedves gyermekek! Hittanon több órán keresztül foglalkoztunk ezzel az újszövetségi történettel. Társasjátékot is játszottunk. Felismered-e a képről a történetet?Mit ábrázol a képen látható jelenet?Kinek lakozik a szívében: bocsánatkérés, szeretet, harag, megbocsátás, irigységSzínezd ki a képet! Ha kiszínezted a képet, rajzold le, hogy mi lakik a te szívedben!