Jámbor Lajos: Jézus élete

Simon Péter halászata

Majd elbocsátván a hívő sokaságot, Szól Jézus Péterhez, ki éjjel halászott:

-“Vesd ki hálóidat és evezz a mélyre!”- És mond neki Péter: -Mester! Az mit érne!

Az egész éjszaka ottan fáradoztunk Eredménytelenül, mert semmit se fogtunk;

A halász-szerencse tőlünk tovaszállott! Parancsodra mégis levetem a hálót.

Ezt mondván hálót vet és evez a mélyre… És im, a halaknak raját keríték be,

Szavaival csodát tett a jó Megváltó: Halak tömegétől szakadoz a háló.

És magukhoz intvén egyéb halászokat… Színig tölték hallal mindkét hajójokat…

És szól Péter, Jézus lábaihoz esve: -Bűnös vagyok Uram! eredj tőlem messze!-

A közös félelem mindnyájukra kihat És megrettenének a halzsákmány miatt,

Azt hivén, hogy rájok e szerencse – veszély… De mondá Péternek a Megváltó: -“Ne félj,

Embereket fogsz már halászni ezután!”- S terhelt hajóikat a partra vonatván:

Otthagyák mindenük’ s Jézussal menének, Szaporítva számát küzdő seregének…

Print Friendly, PDF & Email