Jámbor Lajos, Jézus élete

Krisztus tanít a hajóból

Az Úr csodájának mely tanúja vala: Feltűnik előttem Genezáret tava:

Látom, a sokaság mint nyüzsög a parton S üdvözítő szavait a szívemmel hallom.

Majd megszűnik a zaj… s a halotti csendbe’ Minden kicsiny helyet isteni szó cseng be,

Maga mellé véve hű tanítványait, Péter hajójából a Megváltó tanít.

Ezerszer boldog nép, mely Tégedet látott, Lesve ajakadról égi igazságot!

Minden áldott szavad már itt üdvözítve, Mint meleg napsugár árad be a szívbe!

Most is, hogy olvasom magasztos igédet: Elfogja szívemet mennyei igézet,

S fenséges lényedet magam előtt látom!… Krisztus! Te légy sírig fő-vigasztalásom!

Print Friendly, PDF & Email