Szabadság

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5,1) Március idusán évről évre megemlékezünk a szabadságharcról, ami egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Már a 18. század végén, 1789-ben harcba keltek az alapvető emberi jogokért. A magyar nemzet 1848/49-ben kiáltott szabadságért, egyenlőségért, testvériségért. Ez volt a jelszó. Szabadság. Ma, a 21. században azt gondolhatnánk, ez mindenkinek kijár. És mégis hány háztartásban él gyermek, házastárs, szülő szolgaságban. Amikor az egyik fél uralkodik a másikon. Annak kell lennie amit én akarok, és úgy kell lennie ahogyan...

Bízzuk életünket Krisztusra!

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” (Péld 3,5) Bízzuk életünket Krisztusra! Így lehetne összefoglalni a kiválasztott igeverset. Ugyanis ha Krisztusra bízom életemet, akkor az azt jelenti, hogy teljes egészében átadom magam Neki! Vagyis elismerem és megvallom, hogy nem vagyok bölcsebb mint az Úr, ennélfogva számításba sem jöhet, hogy a magam eszére támaszkodjam -bármiben is!           Nagy dolog a bizalom! Sokszor el sem gondolkodunk azon, mi mindent rejt magában. Megbízni valakiben. Nem szoktunk gondolkodni rajta, milyen törékeny és milyen hamar elveszíthető. Leginkább akkor járunk vékony jégen, amikor a magunk eszére támaszkodunk! Amikor elhagyjuk azt, akinek...

Bűnbánat és bűnbocsánat

„Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsolt. 32:1-5) A 32. zsoltár elnevezése: bűnbánat és bűnbocsánat. A bűnbánat az, amikor a bűnt elkövető felismeri korábbi cselekedetének helytelenségét és azt megbánja. A bűnbocsánat az, amikor Isten színe elé járulva megbánva bűneinket átéljük a bűn elengedését és eltörlését. Felismerés, megbánás, megbocsátás....