Megújulás

Újlóti lelkész: A reformáció emléknapja megújulásra hív bennünket -felvidek.ma

A keresztyén egyház a mai napon tartja a reformáció emléknapját. A hagyomány szerint ötszázhárom évvel ezelőtt ezen a napon függesztette ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. Ettől a történelmi mozzanattól számolják a reformáció kezdetét.

A történelmi protestáns felekezetek a reformáció emléknapján emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról is.

A felvidéki protestáns egyházak szintúgy emlékeznek e napon. A Felvidék.ma megkeresésére Nt. Sándor Veronika, a Barsi Református Egyházmegyéhez tartozó Újlót lelkipásztora osztja meg az emléknappal kapcsolatos gondolatait.

Mit jelent az Ön számára a reformáció?

Számomra a reformáció nemcsak egy emlékünnep, amire csupán emlékezni kell. Egyrészt ébren tartja emlékezetünket, másrészt viszont megújulásra hív bennünket! A reformáció, amiként a nevében is benne van, reformálást, állandó megújulást jelent, amit naponként gyakorolnunk kell! Pál apostol kérésének eleget téve:

Újuljatok meg lelketekben és gondolkodástokban, s öltsétek magatokra az új embert. Úgy éljetek, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik meg. Keressétek, ami kedves az Úrnak. (Ef. 4:23-24a, 5:8b-10)

A világosság fiaiként azt kell keresnünk, ami az Úrnak kedves! Nemcsak időközönként, nemcsak ünnepnapokon, nemcsak vasárnaponként, nemcsak a reformáció napján, de minden nap! Nagy kihívás ez, t.i. nem a láthatókra tekinteni, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor. 4:18)

Az újlóti gyülekezet miként éli meg a reformációt?

Akkor lehetne érdemben igazán eleget tenni e kérdés megválaszolásának, ha a gyülekezeti tagok saját maguk keresnék meg önmagukban a választ! Éppen ezért szeretnék válaszadásra, elgondolkodásra serkenteni mindenkit! Bizony jó lenne, ha választ adnánk önmagunknak is a következő kérdésekre, miszerint mit jelent számomra a reformáció, mit jelent számomra a megújulás, miben kell megújulnom! Mit jelent számomra a vezérige, ami Luther Mártont is vezette, miszerint

Az igaz ember pedig hitből fog élni (Róm. 1:17);

s mit jelent számomra a Kálvin János által hozott szigorú egyházfegyelem megszilárdítása!

Jelen helyzetben miként készülnek a jeles alkalomra?

A gyülekezet weboldalát, amit a koronavírus miatt indítottunk el tavasszal most „újraélesztettük”. Erre a honlapra felkerül írott formában a helyi lelkésznő igehirdetése, de készült videofelvétel is, ami megtekinthető lesz a youtube-on. A felvételt már feljátszottuk, jelenleg feldolgozás alatt van.

Print Friendly, PDF & Email