Kocsis László: Hazajöttek

Hazavárjuk őket, hazajöttek végre,Kiket rejtegetett idegen sír mélye,Kikért gyászruhába annyi szív öltözött,Kikre annyi árva gondolt bús könny között,Akiknek virágos házuk udvarábaAzóta költözött a lélek sírása…Itt az édesapa, ott a kedves gyermek!Özvegy, apa, anya, árva, jer öleled meg… Hazajöttek végre, csak nézem, csak nézem…Édes bús emlékük könnyesen idézem:Mind vitéz volt, bátor, mind hősi katona,Lássátok, most jönnek hosszú, néma sorba…Rongyos a ruhájuk, sáros a bakancsuk,Meghalni hazánkért – nekik e parancs jut!Nem látják már többé kis falunknak tornyát,Nem mondják: jó anyám, hitvesem karolj át! Most jönnek, repülnek… sírok felszakadtak…Orosz föld, lengyel rög, nem adtak nyugalmat,Oh, cseh rablók között ki tudna aludni,Mikor apám, anyám,...

Virágvasárnap 75 év távlatából

„Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” (Máté 21:9b) Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepe. Ünnepnap. A nap, amit örömmel vár a nép, hiszen ünnepre készül! Az Újlóti Református Egyházközség életében viszont már másodszor érkezett el úgy virágvasárnap ünnepe, hogy az Istent dicsőítő hálaadó istentiszteletet nem lehet megtartani.           1945. március 25-én, virágvasárnap a gyülekezet tagjai ünnepi lelkülettel várják az istentiszteletet. Néhai Szaszák Bertalan Pozbáról beszolgáló lelkipásztor erre a vasárnapra kihirdette, hogy az úrasztala meg lesz terítve és az úrvacsorai jegyek ki lesznek szolgálva, hogy ezáltal is megerősödjenek a lelkek. Ezen felül erre a vasárnapra tisztújítás...

Jámbor Lajos: Jézus élete

Az első csudatétel. Krisztus Kánában a vizet borrá változtatja. A történtek után kevés idő múlva Kánában látjuk az Idvezítőt újra, Hol a rokonságban épp mennyegző vala, – Magába örömet zárván a ház fala. – Ott volt Jézus anyja és a tanítványok, Hogy megosztva velök a szép mulatságot: A vigadozókkal együtt örvendjenek S a ház örömének részes’i legyenek. A mulatság éppen tetőpontját érte, Hogy elfogyott a bor … s aggódnak értte. És monda Mária az Idvezítőnek: – Nincs boruk … s még mindig új vendégek jönnek! S felel Jézus: – „Asszony! mi közöm van veled? Nem jött még el az Én...