Állami korlátozások

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt isA Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 2-án kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.Ebbe a keretszámba nem tartoznak bele azok a személyek, akiknek hivatalukból kifolyólag kell részt venni ezeken az eseményeken, pl. a keresztelést, temetést végzők, a koporsót vivők, a temetkezési vállalat munkatársai, stb.A hat fős részvétel a benti és a kinti térben végzendő szertartásokra is vonatkozik. A jelenlegi kritikus járványügyi helyzet miatt a Szlovák Közegészségügyi Hivatal sajnos nem engedélyezi a nagyobb számban való csoportosulást. A szertartásokon résztvevőknek...

El ne feledkezz Istenedről, az Úrról

„De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked!” (5Móz. 8:11) Isten ígéretet tett népének az ígéret földjére. Isten jó földre viszi a népét, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkölködni semmiben sem. Ehet az egész nép jóllakásig, és áldani fogja Istent, az Urat azért a jó földért, amelyet nekik adott. Most elérkezett az idő, amikor Izráel népe a 40 éves pusztai vándorlás után ott áll az ígéret földjének küszöbén. Egymástól kérdezhették, ahogyan...

Kölcsey Ferenc: Himnusz

Isten, áldd meg a magyartJó kedvvel, bőséggel,Nyújts feléje védő kart,Ha küzd ellenséggel;Bal sors akit régen tép,Hozz rá víg esztendőt,Megbűnhődte már e népA múltat s jövendőt! Őseinket felhozádKárpát szent bércére,Általad nyert szép hazátBendegúznak vére.S merre zúgnak habjaiTiszának, Dunának,Árpád hős magzatjaiFelvirágozának. Értünk Kunság mezeinÉrt kalászt lengettél,Tokaj szőlővesszeinNektárt csepegtettél.Zászlónk gyakran plántáládVad török sáncára,S nyögte Mátyás bús hadátBécsnek büszke vára. Hajh, de bűneink miattGyúlt harag kebledben,S elsújtád villámidatDörgő fellegedben,Most rabló mongol nyilátZúgattad felettünk,Majd töröktől rabigátVállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkainOzmán vad népénekVert hadunk csonthalmainGyőzedelmi ének!Hányszor támadt tenfiadSzép hazám, kebledre,S lettél magzatod miattMagzatod hamvvedre! Bújt az üldözött s feléKard nyúl barlangjában,Szerte nézett s nem leléHonját a...