“Én vagyok a feltámadás és az élet.”

Jézus ekkor ezt mondta Mártának: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn. 11:25-26) Jézus Krisztus önmagát jelenti ki amikor így szól: „Én vagyok…” Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az ajtó. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok a feltámadás és az élet… Ez utóbbit akkor jelenti ki magáról Jézus, amikor Betániába jön Mária és Márta kérésére. Testvérük, Lázár ugyanis megbetegszik. Mire Jézus érkezik, addigra viszont meghal. Mária is és Márta is szemrehányást tesznek...

Menj Jézushoz! (Lk. 8:43-48)

Egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, odament, hátulról megérintette Jézus ruhájának szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Ez az asszony odament Jézushoz. Sokaság vette körül Jézust, úgy fogalmaz a szentíró, hogy mindnyájan várták Őt. És a tömegben ott van ez az asszony is. A nők csak ritkán hagyhatták el a ház területét. Ilyen kivétel volt, amikor például vizet hoztak a kútból vagy a forrásból. (vö. Jn. 4:7) Nem mehettek akárhova, nem szólalhattak meg mindig amikor akartak, és a férfiakkal való kapcsolatuk is nagyon szigorú volt, nem volt egyenjogúság. A vérfolyásos asszony története azért is különösen kihívó, mert az asszony...