Jámbor Lajos: Jézus élete, Az elveszett juh

Az írástudóknak s farizeusoknak, Akik Jézus ellen gyakran zúgolódtak,

Amiért vámszedők- s bűnösökkel eszik; Ilyen példázatot monda egyszer nekik:

– Száz juhból állott egy pásztornak a nyája, S mint megannyi kincsre, úgy vigyázott rája;

de hogy történt, hogy nem, fölfogni nem bírja: Megszámlálja egyszer s imé, egy a híja!” –

„Nagy lőn e miatt a pásztornak a búja S keresvén, értte az erdőt, mezőt bújja;

De hogy nem találja az eltévedettet: Elmegy s otthagyja a kilencvenkilencet…

Az elveszett juhot végre megtalálván, Örömmel veszi föl és emeli vállán,

Hazamegy, meghívja barátit, szomszédit És megvendégeli, imígy szólva nékik”:

– „Örvendjetek velem, mert ím, megtaláltam Az elveszett juhot; hiánytalan nyájam! –

S barátok, szomszédok vígan lakomáznak, Így ünnepelvén meg örömét a háznak. –

Értitek e példát? Bizony mondom néktek, Ily öröme lészen mindenkor az égnek,

Valahányszor egy-egy bűnbemerűlt lélek Megtérvén, eszmélve új életre ébred!” –

Print Friendly, PDF & Email