Jámbor Lajos Jézus élete

A Szentlélek kitöltetése s a keresztyén egyház megalapítása

A mennybemenetel után tíz nap múlva, Midőn a pünköstnek ünnepe lett volna,

Mint Jézus meghagyta az apostoloknak: Mindnyájan együtt s egy akarattal voltak.

Akkor lőn az égből erős szél zúgása, Mely, miként a villám, lecsapott a házra,

Kettős tüzes nyelvek fejük fölé szállnak, S üle a fejére minden tanítványnak.

Szentlélek erejét így vevék mindnyájan, Szívükben, keblükben erős bátorság van,

Idegen nyelveknek tudóivá lőnek; Íly hatalma lett az isteni erőnek!…

Kik Jeruzsálemben az ünnepen voltak, Hallván csodadolgát az apostoloknak:

Köréjük gyülemlik a soknyelvű népség, És hallván beszélni: részegeknek vélték.

De előáll Péter az apostolokkal, Köszönti a népet csodatevő szókkal:

– Nem részegek ezek, mint ti gondoljátok; Hanem a Szentlélek szállott le ma rájok,

Mit megígért Isten a próféták által S bételjesíttetett az Ő szent Fiával;

Kinek ti szent testét keresztre adátok: Feltámadt … mennybe ment s minket küld hozzátok! –

– Jöjjetek tehát és keresztelkedjetek, S Szentlélek tüzével telik meg lelketek!

Térjetek Jézushoz bűneitek’ bánva, Ekképp jő hozzátok az Isten országa! –

… Átjárja e beszéd a szívet és elmét… És hogy a szíveknek reménye bételnék:

Mintegy háromezren megkeresztelkednek, Megvetvén alapját a gyülekezeteknek…

S hogy az apostolok szerteszéjjel jártak Távoli részein e széles világnak:

Naponként erősbült a híveknek száma, Akiknek tábora beláthatatlan már ma.

… És az a Szentlélek, mely e csodát tette, Munkál az még ma is millió szívekbe’,

S cselekszi, hogy az Úr-Jézus tudománya Magasan lobogjon, mint egy örök fáklya!!

⁕                ⁕               ⁕

Imé, keresztyének, eddig a történet! Óh, ezzel a kinccsel föl vajon mi érhet!?

Nincsen a világnak olyan drágasága, Mint az Úr vérének üdve és váltsága!

Midőn a Megváltó meghalt miérettünk: Az Atya fiai csak ezáltal lettünk!

Rajta függjön tehát minden szív és elme! Maradjon véletek a Jézus szerelme!!

Print Friendly, PDF & Email