Pünkösdi imádság

Istenünk!

Végtelen szeretetedért áldunk és dicsérünk, mert Jézus Krisztus és Szentlelked által egészen közel léptél hozzánk.

Egykor Lelked a vizek felett lebegett és élet támadt, majd a sötétségből világosságot teremtettél.

Szentlelked gyújtsa lángra hideg szívünket és világosítsa meg értelmünket! Mennyei erőd, szíved nagy szeretete és józanságod járja át szívünket!

Szentlélek! Te az éjszakából a világosságra vezetet népedet, és a világ összezavart nyelvű népeinek egy nyelvet és szent egyházad adod.  Meggyógyítod, amit mi széttörünk és békét teremtesz ott, ahol mi békétlenkedünk.

A Te Lelked tanítson minket arra, hogy életünket kibontakoztassuk és megőrizzük. Jöjj közénk parázsló szeretettel és járd át testünket, lelkünket és értelmünket. Ámen.

Print Friendly, PDF & Email