Jámbor Lajos Jézus élete

A szent vacsora szereztetése

Midőn az asztalnál helyet foglalának, A Krisztus ajakán ilyen beszéd támad:

– „Vágyva-vágytam, amíg itt vagyok köztetek, E húsvéti bárányt megenni veletek;

Mert jőnek majd Reám kínos szenvedések, Amikor tőletek elszakítva lészek;

De eljő a nap is, amidőn mindnyájan Együtt lésztek Velem Atyám országában.”

Nem kerülheted ki, mit felőled végzett: Utolér téged’ is a kegyetlen végzet!…

Print Friendly, PDF & Email