Jámbor Lajos Jézus élete

Zákeus hivatása

A Jeruzsálembe-vivő út mi’ népes! Mi vonzza, mi készteti e nagy tömeg népet,

Hogy édes otthonát el- és odahagyva, Vándorol a család kicsinye és nagyja?

A nemzeti ünnep, áldozati húsvét Látványosságival elközelget ismét;

Közelről, távolról ez vonzza a népet, Hogy leimádkozza, amit eddig vétett.

Ott látjuk Jézust is az úton haladni, Körülötte vannak hű tanítványai…

Jerikó városa épp útjukba esik S idejük lévén rá, legott fölkeresik.

A szép, nagy városba alig, hogy betérnek: Lőn nagy sokasága a kiváncsi népnek;

A kicsiny Zákeus, ki vámszedő vala, Szederfára megy föl, hogy Jézust láthassa.

S hogy a Krisztus azon fa alá érkezett, Melyen a vámszedő foglalt vala helyet,

Megpillantva őt ott, ekképp szól hozzája: -„Zákeus, Zákeus! m’ért mentél a fára?

Szállj alá sietve, egy percez se késve; Mert nálad maradok Én ma vendégségbe’!”-

Zákeus e szóra sietve leszálla, Oly boldog a szíve, nagy az öröm nála!…

Zúgolódás hangja kel a nép körében, Am’ért a Megváltó egy bűnöshöz mégyen;

E pillanat üdvét csak Zákeus érzi, S Jézushoz fordúlva, ekként szóla Néki:

-Óh Uram! e percért – bármi nagy vagyonom!- Felét im, örömmel szegényeknek adom!

És ha valakitől valamit elvettem Patvarkodás által: most megnégyszerezem!-

Örömköny csillog a Zákeus szemében, Mikor a Megváltó – hajlékába mégyen;

Arcáról mosolyog a boldogság pírja És édes terhét a szíve alig bírja!…

Bemenvén a házba, boldogan fut, fárad Szolgálni kész szívvel az Isten Fiának

S a mennybe emeli a Krisztus beszéde: -„Enneka hajléknak ma lett idvessége!”-

Print Friendly, PDF & Email